Memeler İsyanda!

“Derinlemesine hasta bir topluma uyum sağlamak bir sağlık ölçütü değildir.”  (Jiddu Krishnamurti) Alıştıra alıştıra söylemenin bin bir çeşit yolu var elbette ancak şok edici gerçekleri bazen lafı dolandırmadan söylemek gerekiyor. Kadınların memeleri var. Bazı gerçekler onlara gözlerimizi kapadığımızda yok olabilirler, hepimiz hayatlarımızın bir bölümünde tanıklık etmişizdir buna. Oysa kadınların memeleri vardır ve bu gerçek gözlerimizi […]

ATHENA, İSABELLA VE RÖNESANS’TA KADIN İMGESİ

Athena, Yunan mitolojisinin en önemli mitlerinden birisidir. Olimpos’un en yüce tanrısının, Zeus’un başından doğan kızıdır.  Bilgeliğin ve savaşın tanrıçasıdır bu yanıyla da insanlığın ahlaki ve entelektüel özelliklerini taşır.  Üç bakire tanrıçadan herhangi bir hikayede evliliğinden söz edilmeyen tek tanrıçadır. Athena aslında Bakire Meryem’de kendini bulan cinsellikten uzak kalarak ahlak örneği olanideal kadın tipinin ilkçağdaki prototipidir. […]